Hore

Dianetika SNV - Cesta ku šťastiu

Cesta ku šťastiu

,,Keď človek neprežíva, nemôže zažívať radosť ani šťastie. Snažiť sa prežívať v chaotickej, nečestnej a všeobecne nemorálnej spoločnosti je zložité.´´

 

Toto je podstata rozumného sprievodcu založeného na zdravom rozume Cesta ku šťastiu od autora L. Rona Hubbard. Obsahuje 21 pravidiel, ktoré sa vzťahujú na ľudí akejkoľvek rasy, kultúry alebo vyznanie. Cesta ku šťastiu je teraz morálnym kompasom pre takmer 100 miliónov ľudí.

 

Toto vydanie sfilmovanej knihy obsahuje kompletný text Cesty ku šťastiu, ktorý vizuálne zobrazuje jednotlivé príbehy zakomponované do filmu. Aby sme Vám pomohli s akýmikoľvek výrazmi či frázami, ktoré by Vám nemuseli byť známe, na konci tejto brožúrky je Vám k dispozícii glosár.

 

Jediné čo musíte urobiť je nechať Cestu ku šťastiu prúdiť do spoločnosti. Správanie a konanie ostatnýcg ovplyvňujú vaše vlastné prežitie. Cesta ku šťastiu zahŕňa  pomoc vašim známym a priateľom.

 

 

 

 

Pozrite si zostrih z tohto filmu:

 

1. kapitola: Starajte sa o seba

 

2. kapitola: Buďte rozvážny

 

3. kapitola: Nebuďte promiskuitný

 

4. kapitola: Dávajte deťom lásku a pomáhajte im

 

5. kapitola: Ctite si svojich rodičov a pomáhajte im

 

6. kapitola: Dávajte dobrý príklad

 

7. kapitola: Snažte sa žiť v pravde

 

8. kapitola: Nevraždite

 

9. kapitola: Nerobte nič nezákonné

 

10. kapitola: Podporujte vládu, ktorá je vytvorená a koná v záujme všetkých

 

11. kapitola: Neubližujte ľuďom dobrej vôle

 

12. kapitola: Chráňte a zlepšujte svoje prostredie

 

13. kapitola: Nekradnite

 

14. kapitola: Buďte dôveryhodný

 

15. kapitola: Plňte si svoje záväzky

 

16. kapitola: Buďte pracovitý

 

17. kapitola: Buďte kompetentný

 

18. kapitola: Rešpektujte náboženské presvedčenia druhých

 

19. kapitola: Snažte sa nerobiť druhým to, čo by ste nechceli, aby robili oni vám

 

20. kapitola: Snažte sa zaobchádzať s ľuďmi tak, ako by ste chceli, aby zaobchádzali oni s vami

 

21. kapitola: Prekvitajte a prosperujte

 

Príďte si ho pozrieť každý piatok o 17:00 hod.

 

1.jpg

2.jpg

Ak ťa zaujal tento film a chceš si ho pozrieť tak sa prihlás:

*
*
*
Súhlas na použitie osobných údajov *

V zmysle zákona č.122/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov uvedených pre potreby Centra Dianetiky a Scientológie Spišská Nová Ves, o.z., Zimná 44, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej ako Centrum) prostredníctvom stránky www.dianetikasnv.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely evidencie dodaných kníh, služieb, a ktorý sa používa na rozposielanie propagačných materiálov Centra a jeho partnerských organizácií v zahraničí. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený/á len na základe vlastnej písomnej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára Centra, a to na dobu neurčitú.

zatvoriť

Odošli

Tešíme sa na Vás!